De contributie over 2020 bedraagt:

  Jaarbedrag  Periode 1   Periode 2  
 1 les per week (tot 18 jaar) € 143,00 €  87,00 € 56,00
 1 les per week (vanaf 18 jaar) € 165,00 € 100,00 € 65,00
 Groepsspringen € 143,00 €  87,00 € 56,00
 2e les per week (extra les) € 107,00 €  65,00 € 42,00

 

Pas nà betaling van de verschuldigde contributie bent u lid van GIOS en kunt u als zodanig aanspraken maken op de faciliteiten die GIOS u te bieden heeft.

Wordt U tussentijds lid van GIOS, dan wordt de contributie per maand berekend.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Deze wordt bij de eerste betaling meegerekend.

 

BETALING VAN DE CONTRIBUTIE

De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Dit gebeurt in januari (= periode 1) en in september (= periode 2).
Leden zonder automatische incasso ontvangen in januari een jaarfactuur inclusief € 5,00 administratiekosten.

 

EINDE LIDMAATSCHAP

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, moet u dit schriftelijk melden bij de ledenadministratie. Er kan 2 keer per jaar worden opgezegd. De opzegging moet vóór 1 juli of vóór 1 december binnen zijn bij de ledenadministratie. Alle opzeggingen worden bevestigd. 
Opzeggen na deze datum betekent dat u de contributie voor de volgende periode verschuldigd bent. Bij tussentijdse opzeggingen wordt er geen geld gerestitueerd.
Leden die het jaarbedrag hebben betaald en voor 1 juli opzeggen, krijgen de contributie over de 2e periode terug.

 

Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden. 

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.

Voor sport geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur een bijdrage tot maximaal € 225,00 per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding. 

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdfonds Sport & Cultuur.